top of page
GG_icoon.png

geestelijke gezondheid

?

Legende:

       = wat?

       = doelgroep

       = praktische info

Meer info over dit thema,

een actie plannen

of materiaal bestellen?

KLIK HIER

Navy kaart druppel met waterlijn

Geluksdriehoek

?

De geluksdriehoek bestaat uit 3 bouwblokken. Ze zijn alle drie belangrijk en onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat zie je duidelijk: de blokken passen als puzzelstukjes in elkaar. 

  • Het bouwblok ‘Je goed omringd voelen’ verwijst naar het gevoel dat je warme en vertrouwelijke relaties hebt met de mensen om je heen.

  • Het bouwblok ‘Je goed voelen’ gaat over je ‘emotioneel’ goed in je vel voelen. Dat betekent in de eerste plaats dat je positieve gevoelens kunt ervaren: plezier beleven, interesse hebben in het leven, energie hebben om dingen aan te pakken. 

  • Het derde bouwblok is ‘Jezelf kunnen zijn’. Hier gaat het erom dat je jezelf kunt aanvaarden en een positieve houding kunt aannemen over jezelf − ook in relaties met anderen. 

Onder de driehoek zie je een oranje bol. Die bol kan je uit balans brengen. Dat is niet erg: je moet en kan je niet altijd gelukkig voelen.

Figuur geluksdriehoek instagram  - Gezon

De Geluksdriehoek is bruikbaar vanaf de leeftijd van 3 jaar.

Hier kan je gratis folders en affiches bestellen. Wil je graag zelf een activiteit organiseren rond de geluksdriehoek? Logo Dender vzw helpt je hierbij op weg! Je kan bv. een workshop organiseren. Logo Dender vzw voorziet een werkboek per deelnemer en gaat op zoek naar een geschikte spreker.

Meer informatie: www.geluksdriehoek.be

Ook in de klas kan er worden gewerkt met de geluksdriehoek. Lees alle informatie over hoe je dit kan doen onder de rubriek 'Geluk in de klas' op de webpagina van het Vlaams Instituut Gezond Leven. 

NOKNOK

?

Je bent jong en je kan heel wat aan, maar een tegenslag of dip komt iedereen wel eens tegen. NokNok versterkt jongeren hun veerkracht. De campagne – gebaseerd op de geluksdriehoek – bundelt oefeningen, testjes en nog veel meer om jongeren te leren werken aan hun veerkracht en goed gevoel.

De jongeren kunnen ook zelfstandig met het NokNok-platform aan de slag. Ze maken een profiel aan en vinden er veerkrachtige oefeningen, kunnen luisteren naar elkaars verhalen, zelf verhalen delen en hun eigen NokNok kamer inrichten.

NokNok richt zich op jongeren tussen 12 en 16 jaar.

header3.png

Hier kan je gratis folders, affiches, stickers enz. bestellen. Logo Dender vzw helpt je ook graag op weg bij het organiseren van een eigen actie rond NokNok!

Meer informatie: www.noknok.be

NIEUW: Het Vlaams Instituut Gezond Leven lanceerde op 10 oktober 2022 een nieuwe campagne met #perfectgelukbestaatniet, lees hierover meer in hun persbericht

Geluk zit in een klein complimentje

?

Met de actie 'Geluk zit in een klein complimentje' willen we iedereen aanmoedigen om extra waardering te tonen aan collega's, leerlingen, familie of vrienden.

Ga aan de slag met een scheurboekje, stickers, complimentenbandjes of e-cards om complimentjes in het rond te strooien.

Iedereen die graag complimenten geeft en/of krijgt.

Klik hier voor materialen en meer info over de complimentenactie.

Goed-gevoel-stoel

?

Kinderen hebben baat bij ouders en/of zorgfiguren die mentaal in evenwicht zijn. Om hierbij te helpen, kan je als Huis van het Kind een traject met de Goed-Gevoel-Stoel organiseren! De Goed-Gevoel-Stoel helpt maatschappelijk kwetsbare mensen met het versterken van hun mentale veerkracht. De stoel staat symbool voor ‘Geef je goed gevoel een stevige stoel’ en is een verzamelnaam voor drie bijeenkomsten. De vier poten van de stoel vertegenwoordigen elk een manier om net als de stoel op je poten te staan: hulp en steun zoeken, jezelf beschermen, goed doen en jezelf graag zien.

ggs_logo_0.jpg

Maatschappelijk kwetsbare volwassenen.

De drie workshops duren elk ongeveer 2,5 uur en worden begeleid door een getrainde lesgever.

Naast de getrainde lesgever, is het noodzakelijk dat er een begeleider van de organisatie zelf aanwezig is.

 

Wil je graag een Goed-Gevoel-Stoel traject organiseren? Logo Dender vzw helpt u op weg met lesmateriaal en gaat op zoek naar een geschikte lesgever.

 

Klik hier voor materialen en meer info over de Goed-Gevoel-Stoel

Theateradviezen zelfdoding

?

Jongeren zijn een risicogroep voor zelfdoding. Kwetsbare jongeren zijn meer vatbaar voor een ondoordachte blootstelling van nieuwsberichten, films, documentaires en theatervoorstellingen over zelfdoding. Zij kunnen zelfmoord als een oplossing en uitweg zien. Daarom adviseren experts in de suïcidepreventie om geen theatervoorstellingen over zelfdoding binnen de schoolcontext te organiseren.

Leerkrachten, directies  en CLB’s

Wil je als school toch een theater – of toneelvoorstelling over dit thema aanbieden, dan is het belangrijk om voldoende omkadering en ondersteuning aan te bieden aan jongeren. 

Daarom hebben de suïcidepreventiewerkers van het CGGWerkgroep Verder, de Logo’s, Gezond Leven, het CPZ en VLESP de infofiche ‘Geestig gezond op de planken’ ontwikkeld.

De infofiche bevat tips en aandachtspunten over het beoordelen van een toneelstuk over zelfdoding, het organiseren van een nabespreking, de opvang van risicoleerlingen en het inbedden van dit thema in een breder beleid rond geestelijke gezondheid en suïcidepreventie op school. 

4 voor 12

?

De campagne vraagt aandacht voor 4 signalen die aantonen dat iemand niet goed in zijn vel zit. 4 voor 12 werd ontwikkeld door Te Gek!?, het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie en de Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid, met de steun van de Vlaamse Overheid.

Eén op vier mensen krijgt in zijn of haar leven te maken met een psychisch probleem. Daarnaast geeft één op vier mensen aan dat ze zich niet goed in hun vel voelen. Toch is praten over psychische kwetsbaarheid nog steeds een taboe in Vlaanderen. Bijna 60% van wie psychische problemen heeft, praat er niet over en zoekt geen hulp. Het is dan ook belangrijk dat we alert zijn voor signalen die aantonen dat het mogelijks niet goed gaat met iemand en dat we hier iets mee doen. Met de campagne willen de organisatoren ook duidelijk maken dat iedereen hier een rol in kan spelen.

Algemene bevolking

Klik hier voor materialen en meer info over de '4 voor 12 - campagne'

tegek-4voor12-logo-v3.jpg

10-daagse van de geestelijke gezondheid

?

Elk jaar, van 1 tot 10 oktober, zetten we – de Vlaamse Logo’s, Te Gek!? en het Vlaams Instituut Gezond Leven vzw – het belang van een goede geestelijke gezondheid in de kijker. Het doel? Mentaal welbevinden en psychische kwetsbaarheid bespreekbaar maken.

In 2022 staat de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid in het teken van ‘kracht’. We hebben allemaal sterktes waar we trots op mogen zijn. Alleen … soms zien we ze niet of lijken ze vanzelfsprekend.  

Onder het motto #samenveerkrachtig roepen we op om samen trots te zijn op onze krachten –groot en klein – en om deze krachten ook in te zetten om anderen te helpen. Als we die gewoontes inbouwen in ons dagdagelijkse leven, dan krijgt ons geluksgevoel een enorme boost volgens de geluksdriehoek.  

Iedereen die wil werken rond "Samen veerkrachtig!"

Suïcidepreventie op school

?

Zelfmoordgedachten komen frequent voor bij jongeren en in vergelijking met andere leeftijdsgroepen ondernemen jongeren meer zelfmoordpogingen. Hoewel jongeren minder sterven door zelfdoding in vergelijking met andere leeftijdsgroepen, vormt zelfdoding toch één van de belangrijkste doodsoorzaken bij deze doelgroep. Gezien jongeren een aanzienlijk deel van hun tijd op school doorbrengen, zijn preventie-, interventie- en postinterventiestrategieën met betrekking tot suïcide op school essentieel.

1813.png

Preventiebeleid naar suïcide kan voor kinderen van alle leeftijdsgroepen

Moodbuttons & emoji-buttons

?

Hier kan je de buttons aanvragen bij Logo Dender vzw. Eén set van buttons bestaat uit 100 buttons (10 van elk). De prijs per set bedraagt 15 euro. Bij dit pakket ontvang je ook een affiche waarmee je de algemene boodschap van de actie verspreidt. Is de ‘moodwall’ geen optie, dan kan je ook een ‘Mood-stand’ creëren. Logo Dender vzw voorziet hiervoor een stand die je kan ontlenen. De stand bestaat uit 2 roll-upbanners en 10 lege bokalen voor buttons. De bokalen kan je vullen met één type button per bokaal. De buttons bestel je apart per pakket van 100 zoals bovenstaand beschreven.

Vorming suïcidepreventie voor jongerenbegeleiders

?

Aanbod van onze partners

Jongerenbegeleiders

Warme Steden & Gemeenten

?

Een Warme stad of gemeente werkt aan een ‘VEERKRACHT’- ondersteunende omgeving voor kinderen en jongeren tussen 0 en 24 jaar, in de stad of gemeente zodat zij zich tijdens hun groei ‘Goed in hun vel voelen’, goed voor zichzelf en voor elkaar zorgen. Binnen de regio van Logo Dender vzw zijn er drie warme gemeenten namelijk; Warme stad Ninove, Warme stad Geraardsbergen en Warme gemeente Lebbeke.

Alle jongeren tussen 0 en 24 jaar oud.

Warme William

?

Warme William is een project dat ontwikkeld werd door fonds GavoorGeluk. Zij organiseren over heel Vlaanderen de sensibiliseringscampagne 'Warme William'. Een Warme William is iemand die écht naar je luistert. Het is iemand die je uitnodigt om te vertellen wat er scheelt, want iedereen zit wel eens wat minder goed in zijn vel. Dan is het fijn dat er een Warme William voor jou klaarstaat. En ja, ook jij kan zelf ook een Warme William zijn.

Alle jongeren tussen 0 en 24 jaar oud.

Hier kan je de materialen vinden van Warme William.

Meer informatie over het project kan je vinden op https://www.warmewilliam.be/

Gelukswandeling

WSG.png
WW_balonnen.png

?

Met een gelukswandeling trakteer je deelnemers naast een frisse neus, ook op een meet-and-greet met de geluksdriehoek. Stap voor stap ontdekken wandelaars wat mentaal welbevinden is en hoe ze eraan kunnen werken, terwijl ze door hun favoriete stad of natuurgebied kuieren.

De doe-opdrachten tijdens het traject zorgen voor een ludieke én inspirerende tocht.

Gelukswandeling algemeen startbord in straaatbeeld.png

Voor iedereen

De gelukswandeling kan tijdelijk of permanent worden opgehangen. Meer informatie is terug te vinden op onze website.

SILVER

?

Silver is een online game voor jongeren tussen 12 en 16 jaar gericht op het versterken van hun geestelijke gezondheid.


In het spel zijn er vier personages die je kan volgen: Adam, Nora, Ben en Lotte.
Elk hebben ze een eigen persoonlijkheid en voorkeuren. Ze begeven zich op het Silver festival doorheen verschillende werelden waarin ze te maken krijgen met een aantal uitdagende situaties. Als speler kies je wat ze op die momenten denken, voelen en doen. Die keuzes bepalen het verdere verloop van de game.

Voor alle jongeren tussen 12 en 16 jaar.

bottom of page