top of page
TAD_icoon.png

Tabak, alcohol & drugs

Meer info over dit thema,

een actie plannen

of materiaal bestellen?

KLIK HIER

?

Legende:

       = wat?

       = doelgroep

       = praktische info

Navy kaart druppel met waterlijn

De mooiste start begint met een stop

De mooiste start begint met een stop

?

'De mooiste start begint met een stop' is een campagne die vrouwen aanmoedigt om tijdens hun zwangerschap geen alcohol, tabak en/of andere drugs te gebruiken. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat deze zaken belangrijke gezondheidsrisico's inhouden voor het kind. 

Als Huis van het Kind kan je de boodschap mee uitdragen door het verspreiden van campagnemateriaal.

Deze campagne richt zich op zwangere vrouwen en hun dichte omgeving.

Bestel hier affiches aan 0,5 euro per stuk (of 5 gratis exemplaren).

Bestel hier de folders aan 0,5 euro per stuk (of 50 gratis exemplaren).

Je kan de materialen ook gratis downloaden.

f4c2e0b37ff78bb1dce65c75e7de2e57-affiche

Campagnes en materialen alcohol- en drugpreventie

?

Ben je op zoek naar informatie of een manier om alcohol- en drugspreventie onder de aandacht te brengen? Het Vlaams expertisecentrum voor alcohol en andere drugs (VAD) ontwikkelde hiervoor een heel aantal campagnes en methodieken. Hieronder een greep uit het aanbod. 

Begin niet te vroeg: deze campagne informeert en sensibiliseert jongeren en hun ouders omtrent de wetgeving met betrekking tot leeftijdsgrenzen voor alcoholgebruik (-16 geen alcohol, -18 geen sterke drank).

Als kleine kinderen groot worden: een gids over alcohol, tabak en drugs voor ouders van tieners. Er bestaat ook een versie rond gamen. Je kan hier ook een interactieve vorming rond organiseren.

Crush: dit lespakket leert jongeren op een verantwoordelijke manier omgaan met alcohol en cannabis en daarbij zorg te dragen voor zichzelf en anderen.

Rock Zero: dit spel zet jongeren spelenderwijs aan het denken over hun eigen alcoholgebruik en dat van hun leeftijdsgenoten. 

Student zijn = meer dan zuipen: in deze campagne tonen studenten wat het studentenleven allemaal te bieden heeft en hoe relatief alcohol daarin is.

Test jezelf: via een reeks van zelf- en kennistests kan wie dat wil anoniem en vrijblijvend testen of ze op een gezonde manier met hun gebruik omgaan. 

Reeks 'Meest gestelde vragen': 18 verschillende folders voor wie in aanraking komt met alcohol of andere drugs. Bevatten productinformatie, antwoorden op veelgestelde vragen, info over 'omgaan met ...', enzovoort. 

Bijzonder Zonder: concept waarmee lokale besturen jongeren in hun gemeente kunnen sensibiliseren over cannabis. Omvat een sociale mediacampagne en educatieve methodieken voor verschillende sectoren.

GRIP: een online tool voor ouders, partners en kinderen van mensen met een afhankelijkheidsprobleem.

Game(L)over: online tool, gericht op jongeren die riskant of beginnen problematisch, én hun ouders.

De VAD stelt ook online vormingen ter beschikking ​rond verslaving en verschillende middelen. Zelf je kennis bijwerken aan je bureau, doe je hier

Kinderen, jongeren, jongvolwassenen en hun ouders; intermediairs.

Op deze pagina kan je op zoek naar informatie over een bepaald subthema; via de zoekbalk van www.vad.be kun je ook zelf op zoek naar informatie over specifieke campagnes.

Hier kan je allerlei materialen bestellen om deze boodschappen uit te dragen.

2d6549a3d08b71dec5d2615912ebb987-cover_v
432d114f889572009f0e7abdea37bc6d-zwartop
begin niet te vroeg.jpg
game lover.jpg

ROUTE 12+

?

ROUTE 12+ is een interactief spel over tabak, alcohol en drugs voor etnisch culturele minderheden en kansengroepen. Dialoog, discussie en het voeren van groepsgesprekken staan centraal. het spel bestaat uit fotomateriaal en spelkaarten in de taal van de groep. 

ROUTE 12+ is een spel voor ouders uit etnisch culturele minderheden en kansengroepen, met kinderen tussen 12 en 18 jaar.

82db9724968c6386748de25f03411c16-route.j

Al het materiaal dat je nodig hebt voor dit spel, kan je hier downloaden. Het spel is beschikbaar in verschillende talen (Nederlands, Frans, Arabisch, Turks, Russisch,...). Voor de begeleiding van dit spel schakel je best een preventiewerker in, in samenwerking met een sleutelfiguur uit de doelgroep. Voor ondersteuning kan je contact opnemen met het preventieteam van CGG Waas en Dender. Bij hen je het spel ook gratis ontlenen. 

de rookrobot

?

De Rookrobot is een educatief middel om het effect van teer op de longen te duiden. Met de rookrobot kun je, zonder zelf te moeten roken, het teergehalte van sigaretten aantonen. Via deze weg kan je jongeren en volwassenen bewust maken van het schadelijke effect van roken.

De Rookrobot kan gebruikt worden bij jongeren, volwassen en ouderen.

De Rookrobot bestaat uit een filterhouder op statief met een zuigballon. Er hoort ook een verpakking speciale glasvezelfilters. Voor het gebruik van de Rookrobot voorziet de organisatie sigaretten. Hier kan je de rookrobot uitlenen.

rookrobot.png

visual display

?

Met de Visual Display ‘Wat zit er allemaal in tabaksrook?’ kun je een aantal van de schadelijke stoffen die in tabaksrook zitten, demonstreren. In sigarettenrook zit bijvoorbeeld butaan, wat in de display wordt voorgesteld als vloeistof in een aansteker. Door het gebruik van de Visual Display krijgen jongeren en volwassenen een concreter beeld op wat er precies in tabaksrook zit. Je kan deze display bv. gebruiken ter ondersteuning van een actie rond tabakstop.

visual_display.jpg

De Visual Display kan toegepast worden om bewustwording te verhogen bij zowel rokers als niet-rokers.

De Visual Display kan hier ontleend worden.

Promillebrillen

?

Een promillebril duidt de beperkingen van het zicht bij het gebruik van alcohol. Je kan zo’n bril dus gebruiken bij een activiteit om de risico’s van alcoholgebruik te kaderen. Het Logo beschikt over drie brillen van verschillende sterktes (promillegehaltes), alsook een box met materiaal om bv. een parcours uit te stippelen dat je met de brillen op kan afstappen.  

20180201StickerPromillebrillenKoffer.jpg

Kan gebruikt worden voor iedereen vanaf 16 jaar.  

Je kan de promillebrillen en de box hier ontlenen.  

Pakketten 31 mei - Werelddag zonder tabak

?

31 mei – Werelddag zonder tabak is het ideale moment om tabakspreventie en rookstop extra onder de aandacht te brengen! Met het affichepakket ‘Wij gaan voor een rookvrije start! Jij ook?’ heb je een mooie eyecatcher in handen. Je kan bovendien affiches kiezen die best passen bij jouw organisatie, bv. ‘Omdat ik mijn baby de beste start wil geven’.

Om de gevaren van passief roken in de kijker te zetten, ontleen je het pakket ‘Ik rook nooit binnen! Jij ook niet?’.  

STANDAARDOK%20(1)_edited.png

Rokers, ex-rokers én niet-rokers 

Bestel hier het pakket ‘Wij gaan voor een rookvrije start! Jij ook?’.  

Bestel hier het pakket ‘Ik rook nooit binnen! Jij ook niet?’. 

Wil je meer inspiratie voor acties rond 31 mei? Bekijk dan hier onze inspiratiegids.  

Tournee Minerale

?

Sinds 2017 organiseert De DrugLijn jaarlijks in februari Tournée Minérale: de maand zonder alcohol. Je wordt uitgedaagd om stil te staan bij je eigen alcoholgebruik en te ervaren wat het met je doet als je eens een maand lang geen alcohol drinkt. Ook als Huis van het Kind kan je deze campagne mee uitdragen! Logo Dender vzw voorziet ook enkele ondersteunende materialen, zoals roll-upbanners en een strandstoel.  

Jongeren (16+), ouders, grootouders, intermediairs, …  

Alle info over Tournée Minérale vind je hier.  

Ontleen hier de strandstoel.  

Ontleen hier de roll-upbanner.  

BannerTourneeMinerale2.png

Generatie Rookvrij

?

Generatie Rookvrij is een initiatief van de Alliantie voor een Rookvrije Samenleving en wil kinderen en jongeren beschermen tegen de gevaren van roken. Vanuit het idee dat ‘zien roken, doet roken’ streeft Generatie Rookvrij ernaar zoveel mogelijk plaatsen waar kinderen en jongeren komen, rookvrij te maken. Zo lopen zij minder risico op passief meeroken én leren ze dat niet roken de norm is. Ook als Huis van het Kind kan je – samen met je lokaal bestuur en/of andere lokale organisaties – deze boodschap mee uitdragen!  

20190506LogoGeneratieRookvrij.png

Zowel organisaties als individuen kunnen hun steentje bijdragen aan de campagne.  

Ontdek op www.generatierookvrij.be welke initiatieven je als organisatie of individu kunt plannen. Download hier de campagnematerialen.  

Vraag bij het Logo na welke initiatieven reeds bestaan in jouw stad/gemeente, misschien kun je de krachten bundelen!  

ONDERSTEUNEN BIJ ROOKSTOP

?

Als Huis van het Kind kan je ook je steentje bijdragen om mensen te motiveren tot en ondersteunen bij rookstop. Daarvoor bestaan heel wat mogelijkheden!

motiverentotrookstop.be: kom je regelmatig in contact met mensen die roken? Op deze website vind je tips en informatie om het gesprek aan te gaan en rokers te motiveren om stappen te zetten naar een gezonder leven.

tabakologen.be: stoppen met roken lukt het best onder begeleiding van een erkend tabakoloog. Op deze website kan je op zoek naar een tabakoloog in jouw buurt. Je vindt er ook info over het terugbetalingssysteem voor tabakologische begeleiding. Je vindt bij het Logo ook allerlei materialen om het aanbod van tabakologen bekend te maken, vraag ernaar! 

watwat.be/roken: op deze website vinden jongeren info over roken, tabaksverslaving, rookstop enz. Op de website van WatWat vinden jongeren bovendien ook info over heel wat andere thema's waar zij van wakker liggen.

Rookstopcursus in groep: in 8 sessies stoppen met mensen samen met roken, onder begeleiding van een tabakoloog. Je kan als organisatie deze cursus zelf organiseren, bv. voor rokende ouders en grootouders. 

 

 

Jongeren, jongvolwassenen, ouders. 

tabak.png

Lees hier meer over de rookstopcursus in groep.  

ROOKVRIJE START

?

Uit onderzoek blijkt dat aanstaande ouders een stopadvies van zorgprofessionals serieus nemen. Ben je op zoek naar tips en materialen om het gesprek hierover aan te gaan met (aanstaande) ouders? Neem dan een kijkje in het aanbod van het project 'Rookvrije start'! 

Intermediairs die in contact staan met rokende (aanstaande) ouders.

De campagne omvat ook materialen voor (aanstaande) ouders zelf.

Lees hier tips om het gesprek over rookstop aan te gaan. 

Download of bestel hier de ondersteunende materialen. 

Volg hier de e-learning 'Rookvrije Start'.

rookvrije start.png
bottom of page