top of page
VoedingBewegingSedentairIcoon_Tekengebied 1.png

VOEDING, BEWEGING

& sedentair gedrag

?

Legende:

       = wat?

       = doelgroep

       = praktische info

Meer info over dit thema,

een actie plannen

of materiaal bestellen?

KLIK HIER

Navy kaart druppel met waterlijn

De voedings- en bewegingsdriehoek

?

De voedings- en bewegingsdriehoek staat centraal in een gezonde leefstijl. Het is een realistisch model dat rekening houdt met de actuele eetgewoonten in Vlaanderen en handvatten biedt om duurzamere keuzes te maken. De kleuren in de voedingsdriehoek weerspiegelen het effect van de producten in die laag op je gezondheid. Zo zie je helemaal bovenaan ‘water’ staan. Water is cruciaal voor de vochtbalans van je lichaam. Daarom krijgt het voorrang boven alles.  De voedingsdriehoek zelf is onderverdeeld in drie zones.

De voedings- en bewegingsdriehoek is toepasbaar op kinderen.

7320951.jpg

Vanaf 6 jaar

Op deze website kan je tevens heel wat andere materialen van de voedings- en bewegingsdriehoek terugvinden en bestellen. 

De proefkampioen

De Proefkampioen_Banner_Web_72dpi.png

?

De Proefkampioen is een reis doorheen de wereld van de zintuigen. Kinderen kunnen voelen, proeven, ruiken, horen, kijken maar ook spelen, experimenteren en leren. Al spelend maken ze kennen met de vier basissmaken: zuur, zout, zoet en bitter.  Door kinderen nieuwe smaken te laten ontdekken, leer je hen gezonder en gevarieerder eten. 

De Proefkampioen kan gespeeld worden met kinderen tussen 3 en 8 jaar.

Je kan als school de Proefkoffer gratis ontlenen. Je zorgt wel zelf voor het fruit en de groenten (ongeveer 15 euro per klas). Interesse? Reserveer de koffer online

 

Wil je ouders extra informeren over smaakontwikkeling bij kinderen? Plan een vorming ‘Gezond opgroeien’. Een twee uur durende vorming gegeven door een ervaren diëtiste voor ouders en begeleiders van jonge kinderen (2.5 tot 12 jaar).’

Infosessie gezonde voeding

?

Om kinderen, jongeren, ouders en andere zorgfiguren te informeren en sensibiliseren met betrekking tot gezonde voeding, kan je een infosessie organiseren. Bij deze infosessies kunnen gaan over: gezond ontbijt, gezonde brooddoos, gezonde tussendoortjes enz. Ze worden gegeven door een diëtist en duren ongeveer 2u.

Deze infosessies kunnen georganiseerd worden voor alle doelgroepen. Voor kansengroepen, allochtonen e.a. worden aangepaste versies voorzien. ​

Hier kan je een diëtiste aanvragen om deze infosessies te geven.

Gezond kraam

?

Het Gezond Kraam is een infostand over gezonde voeding en beweging. Je kan het Gezond Kraam gebruiken wanneer je bv. een themadag rond voeding en beweging plant, een infosessie voorziet, een opendeurdag houdt, …

Het Gezond Kraam kan gebruikt worden voor alle doelgroepen

Logo.jpg

De infostand bestaat uit: gezonde recepten, informatie rond gezonde voeding en beweging, een optionele quiz, visueel materiaal, folders, enz. Je kan deze materialen aanvragen bij Logo Dender vzw. De stand wordt bemand door iemand van de eigen organisatie. Daarnaast is de aanwezigheid van een diëtist aan te raden. De kostprijs en praktische afspraken kan u via uw regioverantwoordelijke verkrijgen.

Magneetbord voedings- en bewegingsdriehoek

Het magneetbord is van de voedings- en bewegingsdriehoek en kan je gebruiken wanneer je bv. een themadag rond voeding en beweging plant, een infosessie voorziet, een opendeurdag houdt, …

Het magneetbord kan gebruikt worden voor alle doelgroepen

Het magneetbord bestaat uit:  het magneetbord zelf met daarop de lege voedings- en bewegingsdriehoek. 

55 stuks magneten kunnen op je juiste plaats worden aangebracht op het bord.

Klik hier voor magneetbord voedings- en bewegingsdriehoek (groot: 1m x 1,2m)

Klik hier voor magneetbord voedings- en bewegingsdriekhoek (klein: 50cm X 60cm)

Bewegingsdriehoek.png
Voedingsdriehoek.png

Kleurrijk gezond

?

De praktijkgerichte en interactieve infosessie van Kleurrijk Gezond versterkt de betrokkenheid van de deelnemers bij gezond leven en hun intentie om gezonder te eten en te bewegen. De deelnemers krijgen basisinformatie over gezond eten, bewegen en beperken van langdurig zitten. Je kan de infosessie met de hulp van een draaiboek aan groepen van uiteenlopende afkomst geven met divers didactisch materiaal.

kleurrijk-gezond_CMYK.jpg

Kleurrijk Gezond wil mensen met een migratieachtergrond op een laagdrempelige manier motiveren om gezond te eten en voldoende te bewegen. Met aandacht voor hun culturele achtergrond.

Kleurrijk Gezond is bedoeld voor organisaties, zorgverstrekkers, groepswerkers, vormingswerkers, diëtisten,… die graag een gezonde levensstijl willen promoten naar diverse groepen met een migratieachtergrond. De lesgever van de infosessie heeft hiervoor een training gevolgd. Wil jouw organisatie ook aan de slag met Kleurrijk Gezond? Contacteer dan het Logo

Winkeloefening

?

Interactieve workshop om de informatie op een voedingsetiket correct te interpreteren. Korte theoretische inleiding met aansluitend praktische oefeningen waarbij de deelnemers etiketten leren lezen en producten vergelijken. 

Het Gezond Kraam kan gebruikt worden voor alle doelgroepen met aparte module voor kansengroepen

De winkeloefening is bedoeld voor organisaties, zorgverstrekkers, groepswerkers, vormingswerkers, diëtisten,… die graag een gezonde levensstijl willen promoten naar diverse groepen. De lesgever van de infosessie heeft hiervoor een training gevolgd. Wil jouw organisatie ook aan de slag met de winkeloefening? Contacteer dan het Logo

Winkeloefening.jpg

lekkerbekjes

?

Gezelschapsspel om kinderen te stimuleren om nieuwe smaken te proeven en voldoende te bewegen. Samen proeven, beleven, het goede voorbeeld geven en positief belonen zijn de basiselementen van het spel.

Voor kinderen vanaf 7 jaar en hun (groot)ouders, begeleiders, opvoeder, ...

Je kan als begeleider, opvoeder, school, wijkgezondheidscentra, Huizen van het Kind, CKG, CIG, ... het spel Lekkerbekjes gratis ontlenen bij het Logo. Het wordt ook verkocht bij Dreamland en in verschillende Colruyt-filialen. Meer info.

 

Wil je ouders extra informeren over smaakontwikkeling bij kinderen? Plan een vorming ‘Gezond opgroeien’. Een twee uur durende vorming gegeven door een ervaren diëtiste voor ouders en begeleiders van jonge kinderen (2.5 tot 12 jaar).’

lekkerbekjes.jpg

Vorming 'actieve kinderopvang'

?

In de voor- en naschoolse kinderopvang is het belangrijk dat kinderen gezond eten, voldoende actief zijn en niet te lang neerzitten. Tijdens deze vorming krijg je een hoop tips en materialen om je eigen buitenschoolse opvang energieker te maken.

Voor begeleiders, leerkrachten en directie die zelf voor- en naschoolse opvang voorzien in het kleuter- en basisonderwijs.

kinderopvang.jpg

Een vorming kan je aanvragen door eerst in te loggen bij MOEV.
Zelf aan de slag? Download de gratis materialen hier.

vorming 'kookworkshop gezonde (broodjes)lunch'

?

Deze workshop geeft informatie en inspiratie voor een lekkere en gezonde lunch. Deze kookworkshop kan georganiseerd worden door lokale besturen, woonzorgcentra, welzijnsorganisaties, ...

De doelgroep van deze workshop kan heel divers zijn. Van ouders met schoolgaande kinderen over bezoekers van het buurthuis tot mantelzorgers, bibliotheekbezoekers, teams binnen de gemeente en bewoners van serviceflats. Naargelang de doelgroep kan je de workshop meer toespitsen op een gezonde brooddoos, een gezonde lunch voor het hele gezin, snel en gezond, makkelijke meeneemlunch, …

kook.jpg

Je kan als organisatie of als gezondheidsprofessional zelf aan de slag met het draaiboek en de presentatie. Toch liever een diëtiste die de workshop geeft?
Hier vind je alle info.

Beweegbuddy

Navy kaart druppel met waterlijn

?

Voldoende beweging is belangrijk voor een lang en gezond leven, toch? Iedereen weet het, maar niet iedereen maakt er echt werk van. Sporten en bewegen op jonge leeftijd heeft nochtans een grote impact op hoe men later sport en beweegt. Dat wijzen heel wat studies uit. Daarom lanceren Sport Vlaanderen en MOEV dé Beweegbuddy.

Het doel van de Beweegbuddy is kinderen, met behulp van de klasleerkracht, bewust te maken dat sport en bewegen verweven kan zijn doorheen de hele schooldag.

De beweegbuddy gaat op een speelse manier te werk met thema’s en opdrachten die afgestemd zijn op de leerlijn ‘bewegen en minder zitten’. Dit geeft jou de mogelijkheid om te werken aan de eindtermen zodat je beweging en minder zitten kan opnemen in het klascurriculum. 

Schoolgaande kinderen en jeugd

Alle informatie is terug te vinden op de website van de Beweegbuddy

bottom of page